Vand update

Der kan godt gå nogle timer før det varme vand er tilbage. HG service er løbet ind i uventet udfordringer.