Fælleshus

Læs også om Fælleshuset her (beboernes aktiviteter). 

Reglement for leje og benyttelse af fælleslokalerne

Private arrangementer

 1. Lokalerne er primært til brug for andelshavere og lejere i Garvergården. Er lokalerne ikke optaget af beboere i Garvergården, kan de udlejes til brugere, der ikke bor i Garvergården.
 2. Lokalerne må kun benyttes til familiefester eller dermed beslægtede arrangementer samt aktiviteter i relation til ejendommens beboere.
 3. Antallet af gæster skal til enhver tid holdes inden for de af brandmyndighederne fastsatte rammer.
 4. Forudgående reservation skal finde sted hos ejendommens vicevært.
 5. I lejeperioden bærer lejeren det fulde ansvar for såvel lokalerne som inventaret.
 6. Lokaler og inventar m.v. skal efter brugen afleveres I rengjort og ryddelig stand. Dette indebærer såvel rengøring, opvask, reparation af beskadiget inventar samt nyt inventar i de tilfælde, hvor reparation er umuliggjort pga. skadens omfang.
  Specifikation af rengøring:

  – Køleskab og ovn rengøres
  – Opvaskemaskine tømmes og tørres over
  – Affaldsspande tømmes
  – Borde vaskes med sæbespåner eller brun sæbe
  – Gulve vaskes med gulvpleje, ikke salmiak
  – Sofaborde tørres over med sæbespåner eller brun sæbe
  – Sofa støvsuges
  – Borde og stole stilles på plads
  – Toiletter rengøres
 7. I de tilfælde hvor det ved den efterfølgende gennemgang konstateres, at lokaler og/eller inventar m.v. ikke er afleveret i den punkt 6. beskrevne tilstand, vil det nødvendige arbejde m.v. blive udført for lejerens regning.
 8. Musik sang eller lignende må kun finde sted for lukkede døre og vinduer.
 9. Støjende adfærd udenfor lokalerne er ikke tilladt.
 10. Færdsel til og fra fælleslokalerne skal ligeledes foregå i god ro og orden.
 11. Al aktivitet i fælleslokalerne må kun finde sted under skyldig hensyntagen til de omkringboende.
 12. Alle arrangementer skal være afsluttede senest kl. 02.00. Strømmen til stikkontakterne afbrydes kl. 01.00.
 13. Lejeren skal drage omsorg for, at alt er lukket og slukket ved arrangementets afslutning.
 14. Nøgler afleveres efter nærmere aftale med viceværten.
 15. Ved enhver udlejning af fælleslokalerne skal den ansvarlige kontraktlejer underskrive et eksemplar af nærværende reglement.

Priserne for leje af Fælleshuset er følgende:
½ dag                          100 kr.
1 dag                           250 kr.
weekend (3 dage)       500 kr.

Der betales et depositum på 200 kr. samtidig med reservationen.

Beboer arrangementer

1. Brug
Arrangementer som er arrangeret af beboere og hvor der er adgang for alle beboere.

2. Reservation
Reservation af fælleshuset foregår ved henvendelse til viceværten.

3. Aktiviteter

 • Enhver beboer har ret til at iværksætte en aktivitet. Når en aktivitet ønskes iværksat, henvender man sig til bestyrelsen, der skal godkende aktiviteten. Minimum 8 dage før iværksættelse af aktiviteten skal denne være påført aktivitetskalenderen (kan ses i vinduet ved fælleshuset).
 • Aktiviteter skal være åbne for samtlige beboere.
 • Aktiviteter må ikke være til gene for beboerne i Garvergården eller noget andet sted.
 • Aktiviteter må ikke have kommerciel karakter.

4. Tidspunkter

 • Aktiviteter kan iværksættes de fire første hverdagsaftener i ugen samt søndag eftermiddag efter kl. 14.00.
 • Fredage og lørdage er reserveret til den enkelte beboers private brug, og er da underlagt andre regler end de her skitserede. Skulle privat brug ønskes andre dage, har den private bruger førsteret.
 • I det omfang fælleshuset ikke er optaget af private arrangementer, kan aktiviteter endvidere iværksættes fredage og lørdage.
 • Alle aktiviteter skal være afsluttet senest kl. 23.00, med mindre bestyrelsen har givet dispensation.

5. Pris
Brugen af lokalerne til sådanne formål er gratis.

6. Inventar
Alt inventar tilhører fælleshuset og må ikke fjernes. Inventaret sættes til enhver tid under brugerens beskyttelse og ansvar.

7. Tilbagekalde brugsretten
Bestyrelsen kan tilbagekalde brugsretten til fælleshuset til enhver tid.

 

Denne side redigeres og opdateres af webmaster.