Beliggenhed og arkitektur

Garvergården ligger omkranset af Jagtvej, Masnedøgade og Tåsingegade på Østerbro i København.

M Hertz´ Garveri 1888

I 1900/1901 etableres A/S M. Hertz’ Garveri og Skotøjsfabrik på adressen, og det er denne bygning, som PFA, v. arkitektgruppen Vandkunsten, renoverede og omdannede til boliger, samtidig med at der blev bygget nye bygninger omkring.
De nye boliger blev indviet i 1988.
Den 1. januar 2000 købte lejerne ejendommen af PFA og omdannede denne til Andelsboligforeningen Garvergården.

Garvergården udtrykker en række tendenser fra forskellige arkitekturstrømninger. Således fremtræder bebyggelsen som en række modsætninger mellem den klassiske bybygning og en friere artikuleret, mere organisk byopfattelse. Denne lyst til dialog, eller sammenstilling, går igen i bygningerne og bygningernes rum. Resultatet er en original, københavnsk byejendom med en række helt nye oplevelser og faciliteter samt utraditionelle boliger.

Sol, grøn beplantning, lege- og opholdsmuligheder præger Garvergårdens indre miljø. Der er masser af mulighed for liv mellem husene: Gården og gaden er de to byrum, der supplerer og aktiverer hinanden – et spil mellem åbenhed og intimitet.

Bebyggelsen er højest ved hjørnet Tåsingegade/Masnedøgade (fem en halv etage) og lavest ved Jagtvej, hvor husene er halvanden til to etager. Fra de udadvendte facader falder taget ned mod gårdrummet. Ideen har været at give bebyggelsen en “tæt-lav” karakter mod gården og mod gaden en “etagehus”-karakter på linje med kvarterets øvrige beboelsesejendomme.

Mere om Garvergårdens historie
Mere om boligerne

Denne side redigeres og opdateres af webmaster.