Regler ved salg

 1. Læs vedtægterne om salg.
 2. Giv bestyrelsen besked om kommende salg, det vigtigt, da der er en intern venteliste.
 3. Kontakt administrator for udarbejdelse af:
  Vurderingsrapport
  El og VVS eftersyn
 4. Administrator udregner maks. pris afhængigt af andelskronen, plus evt. forbedringer.
 5. Du bestemmer selv prisen dog ikke højere end maks. pris. + forbedringer.
 6. Bestyrelsen sender din lejlighed ud til ventelisten – afvent svar. ( 7 hverdage )
 7. Sælg internt gennem venteliste og spar salær.
 8. Sælg privat eller gennem mægler.
 9. Ved nedslag i pris på mere end 15% skal lejligheden atter udbydes på ventelisten.
 10. Administrator udarbejder overdragelsesaftale, som underskrives af sælger og køber.