Foreningens økonomi

Garvergårdens økonomiske grundlag

Garvergården blev opført i 1988-89. De første 11½ år blev byggeriet drevet med privat udlejning ejet af PFA og fra 1. januar 2000 overtaget af lejerne, der etablerede Andelsboligforeningen “Garvergården”.
Der er 65 andelslejemål, 4 boliglejemål og 2 erhvervslejemål i foreningen.
Ejendommen er vurderet til 249 mio.

Foreningens økonomi

Foreningen har en sund økonomi præget af konservativ administration. Der blev i det seneste regnskabsår foretaget en gunstig omlægninger af lån.
I indeværende regnskabsår er der atter foretaget en gunstig omlægning, som betyder at andelen af realkreditlån med afdrag nu kommer til at udgøre 60 % af den samlede gæld mod blot 22 % før omlægningen.
Udover realkreditlån har foreningen en kassekredit, hvor trækket er faldende.
Foreningen har aldrig haft suspekte lån ( herunder swap!).

Efter seneste omlægning i okt. 2013, har foreningen to fastforrentede lån: Et rentetilpasningslån med afdrag og et rentetilpasningslån uden afdrag.
Der er ingen personlig hæftelse for hverken lån eller kassekredit.

Andelskronen er 25.000.- og er oprindeligt fastsat efter en valuarvurdering.
Boligafgiften er i gennemsnit 987 kr./m2/år.

Vi har haft samme revisor i alle årene, Per Larsen, Datarevision.

Bedøm selv

Vi er opmærksomme på, at der kan være forskellige fokus’ på, og vurdering af,  økonomien, hvorfor vi afstår fra yderligere beskrivelser og opfordrer til personlig vurdering , også af detailler, evt. sammen med særligt økonomisk kyndig.

Seneste regnskab og budget tilgår alle medlemmer i forbindelse med Generalforsamlingen og kan i forbindelse med køb rekvireres af interesserede købere via ejendomsmægler.

Seneste regnskab kan også hentes her (kræver login):  Årsrapport-2015

Arkiv

Årsrapport 2014
Årsrapport 2013
Årsrapport 2012

Foreningens økonomiansvarlige

Formanden (hvortil evt. spørgsmål rettes) og bestyrelsens økonomigruppe: Nikolaj Nissen (kasserer) og Jacob Ertner

Denne side redigeres og opdateres af bestyrelsens webansvarlige, Lars Erik Larsen , i samarbejde med økonomigruppen