Bestyrelse

Formand
Mai Wessing, 6A.11

Bestyrelsesmedlemmer
Anja Rask Mikkelsen, 6A.23
Helle Basse Larsen, 10.102
Jakob Ertner, 10.303

Jan Rasmussen, 2E.11
Lars Erik Larsen, 10.109
Nikolaj V. Nissen, 10.107

Suppleanter
Esben Guldahl Poulsen, 2E.12
Ulrik Grimstrup, 10.205

Bestyrelsen har konstitueret sig med kontaktansvarlige for forskellige arbejdsområder.
Læs mere under Foreningsaktiviteter

Kontakt

Denne side redigeres og opdateres af bestyrelsens webansvarlige