Nyhedsopslag

Tryk på nyhedens overskrift hvis noget af indholdet er skjult (og tryk tilbage-pilen, når der atter skal formindskes).
Find menupunktet “Hvordan får man en nyhed sendt ud” for at finde vejledning.